Oikeusapu takaa oikeusturvan vähäisestä varallisuusasemasta huolimatta

On hyvin todennäköistä, että lähes jokaiselle elämänsä aikana tulee tilanne tai kysymys joka parhaiten ratkeaisi oikeudellisella asiantuntijuudella. Tämä koskee niin suuri- kuin pienituloisiakin. Erityisesti tilanteessa, jossa pienituloinen henkilö joutuu äkillisen ja yllättävän avun tarpeeseen, voi kynnys asiantuntevan avun hankkimiseen olla suuri.

Oikeusapu on Suomen valtion keino tarjota pienituloisellekin henkilölle mahdollisuus saada asiansa vaatimaa oikeudellista apua joutumatta vararikkoon.

Oikeusavun tarve ja saatavuus usein selvitetään jo ensimmäisessä tapaamisessa asiakkaan kanssa, jonka jälkeen kriteerien täyttyessä asiakkaan puolesta voidaan tehdä hakemus julkisen oikeusavun saamiseksi.

Oikeusapua voidaan myöntää henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Oikeusapua voidaan erityisin perustein myöntää myös kenelle tahansa, jonka asiaa käsitellään Suomen tuomioistuimessa. Oikeusapua ei siis pääsääntöisesti saa tuomioistuimen ulkopuolisiin asioihin, kuten esimerkiksi ositukseen tai vain kansaneläkelaitoksessa asioitavaan elatustukiasiaan. Tämä tarkoittaa siis, että mitään kansallisuusrajoitteita oikeusavun saamiseen ei ole, vaan esimerkiksi turvapaikanhakija tai tilapäisesti Suomessa asuva EU-kansalainen voi hakea vapaasti oikeusapua asiaansa. 

Oikeusapua myönnetään joko täysin korvauksetta, tarkoittaen että hakijan ei tarvitse maksaa lakimiehen käyttämisestä omilla varoillaan, tai omavastuuosuutta vastaan tarkoittaen, että hakija maksaa vain tietyn osan lakimiehen laskusta. 

Päätös oikeusavun “laajuudesta”  tehdään hakijan taloudellisen aseman perusteella. Hakijan taloudellisen aseman arvioinnissa pääperusteena oikeusavulle toimii hakijan käyttövara, eli rahamäärä joka hakijalla on käytössään kuukausittain kaikkien säännöllisten menojen jälkeen. Oikeusavun omavastuun määrässä otetaan huomioon myös hakijan sivilisääty. Pääsääntönä naimaton henkilö saa “täyden oikeusavun” ilman omavastuuta jos hänen kuukausittaiset käyttövaransa ovat enintään 600 euroa. Naimisissa oleva henkilö saa taasen täyden oikeusavun jos hänen käyttövaransa ovat enintään 550 euroa. Oikeusapua ei myönnetä ollenkaan, omavastuulla tai ilman, jos henkilön kuukausittainen käyttövara on yli 1 300 euroa. Omavastuun määrä vähenee porrastetusti käyttövarojen ollessa pienemmät.  Pääasiallisesti sosiaalisia etuuksia (pl. asumistuki) tai toimeentulotukea ei lasketa käyttövaroja laskettaessa.

Oikeusministeriön sivuilta löytyvä hyvä laskuri antaa suhteellisen tarkan arvion siitä, oletko oikeutettu oikeusapuun.

Oikeusapu on rajattu pois yrityksiltä, eli vähävarainen yritys ei voi saada oikeusapua mihinkään tilanteeseen. Myös jos oikeusapua tarvitsevalla henkilöllä on oikeusturvavakuutus, tämä on ensisijainen suhteessa oikeusapuun. Eli oikeusapua saat vain mahdollisesti oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Oikeusturvavakuutus on monella jo kotivakuutuksen yhteydessä, joten sitä ei välttämättä erikseen tarvitse hankkia. 

Oikeusapu korvaa tarpeelliset toimenpiteet asian hoidossa, avustamisen tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten kanssa asioinnissa, sekä vapautuksen eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista kuten laissa säädetään.

Paras asia oikeusavussa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden oikeudelliseen asiantuntemukseen myös sellaisille ihmisille, joille se olisi ilman oikeusapua mahdotonta tai kohtuutonta.
Oikeusapu on kuitenkin sidottu tilanteeseen ja prosessiin, jolloin paras tapa saada juuri sinun asiaasi koskeva oikeusapu on kysyä oikeusavusta jo oikeudellisen avustajasi ensimmäisellä tapaamisella, joka on sekin ainakin Autio Associatesilla ilmainen siinä tapauksessa jos asiakkuutta tai toimeksiantoa ei tapaamisesta synny.

Lakimies Jalmari Männistö

Jalmari Männistö
ASSOCIATE TRAINEE

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Yhteys

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Yhteys

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.

Lawyer Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Studies

Law Student

Expertise

European Union Law

Language skills

Finnish, English, Swedish

Lakimies Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Yhteys

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Opinnot

Oikeustieteen ylioppilas

Erityisosaamisalueet

Eurooppaoikeus

Kielet

Suomi, englanti, ruotsi