Miksi hopeamitali ei ole häpeä – sovinto voi usein kannattaa

Avustajan tärkein tehtävä on ajaa asiakkaansa asiaa parhaan mahdollisen lopputuleman saavuttamiseksi. Paras mahdollinen lopputulema puolestaan riippuu asiakkaasta – onko se kenties täyden saatavan hakeminen vai osittainen voitto ja riskien välttäminen. Asiantunteva juristi osaa esittää asiakkaansa toiveiden mukaisesti erilaisia vaihtoehtoja riidan ratkaisemiselle, joista asiakas voi valita toiveitteinsa perusteella parhaan vaihtoehdon.

Sovintoon päätymisessä voi olla useita syitä. Useimmiten kyse on kahdesta asiasta – riskien hallinnasta tai riidan pitkittymisen estämisestä. Riskien hallinnan näkökulmasta riidassa voi olla esimerkiksi kyse oikeudellisesti epäselvästä tulkintatilanteesta. Tällöin molemmilla oikeudenkäynnin osapuolilla on oikeudellisesti perustellut näkemykset, kuinka asia tulisi ratkaista. Kuitenkin tällöin myös molemmilla osapuolilla on riski siitä, että he ovat väärässä. Lait ovat kirjoitettuja ja kyse on niiden sanamuodon tulkinnasta – ongelmia voi syntyä, kun oikeuskäytäntöä ei ole tai se on puutteellista. Todettakoon myös, että mikäli lain tulkinta olisi helppoa ja yksiselitteistä, ei koko oikeudenkäyntiä olisi alunperin syntynyt.

Riita-asioiden käsittely pelkästään käräjäoikeudessa voi kestää useita vuosia. Prosessi on usein asiakkaan näkökulmasta hermoja raastava ja loputtoman tuntuinen. Alioikeuden jälkeen kyseeseen voi tulla vielä vastapuolen muutoksenhaku hovioikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen – siitä huolimatta, että juttu on voitettu käräjäoikeudessa. Sovinto voi olla siten myös perusteltua jo siitä näkökulmasta, että prosessi saadaan välittömästi päätökseen ja muutoksenhakumahdollisuus suljetaan pois – ei ole poikkeavaa, että edellä mainitulla kolmella instansilla on eriävä näkemys siitä, miten asia tulisi ratkaista. Tätä voisi verrata Suomen tappioon Ruotsia vastaan vuoden 2003 jääkiekon mm -kisoissa – ensin johdetaan peliä 5-1 ja lopuksi hävitään luvuin 6-5. Summerin soidessa harmittaa aika paljon ja pitkään. Tätä kirjoittaessa harmittaa vieläkin (eihän sitä muuten edes olisi käytetty esimerkkinä tässä).

Sovintohalukkuuteen voi vaikuttaa paitsi edellä mainitut näkökohdat, myös asiakkaan rahoituspohja oikeudenkäyntikulujen suhteen. Oikeudenkäynti ei ole ilmaista ja usein kulut kasvavat prosessin edetessä roimasti. Mikäli asiakkaalla ei esimerkiksi ole hyvää oikeusturvavakuutusta tai se puuttuu kokonaan, voi ongelmaksi muodostua riskien hallinnan näkökulmasta jo pelkästään oikeudenkäyntikulut. Lisäksi on usein parempi saada jotain, kuin ei mitään.

Sovintoja on monenlaisia. Sovinnossa usein päädytään ratkaisuun, jossa molemmat osapuolet tekevät kompromisseja vaatimustensa suhteen. Sovinnoissa useimmiten voidaan sopia sovintosummaksi osa riidan kohteesta ja siitä, että molemmat pitävät omat asianajokulunsa vahinkonaan. Useimmat oikeusturvavakuutukset kattavat oikeudenkäyntikulut myös osapuolten päätyessä sovintoon. Sovinto voi tuntua aluksi luovuttamiselta, mutta ajan kuluessa asia usein nähdään toisin ja perusteltuna ratkaisuna.

Aina sovinto ei kannata. Tämä voi johtua siitä, että riidan oikeudellinen lopputulos on varma tai lähes varma. Mikäli prosessi on pitkä ja tämä ei asiakasta haittaa, voi jutun loppuun ajaminen olla paras vaihtoehto. Toisaalta voi olla, että vastapuoli ei suostu sovintoon – myös tässä tapauksessa ainoa vaihtoehto useimmiten on ajaa juttu loppuun. Mitään pakkoa sovintoon ei ole ja kovimmat uhkapelaajat voivat viedä asian loppuun asti – juristin tehtävä on kuitenkin tiedostaa jutun piilevät riskit ja niiden muutokset sekä tarjota asiakkaalleen näiden perusteella parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaan toiveet huomioon ottaen.

Elias Rauhala ja Lauri Miikkulainen
Otsikosta huolimatta, näiden asiantuntijoimme laatimat sovintosopimukset eivät jää hopeamitaleiksi

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Yhteys

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Yhteys

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.

Lawyer Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Studies

Law Student

Expertise

European Union Law

Language skills

Finnish, English, Swedish

Lakimies Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Yhteys

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Opinnot

Oikeustieteen ylioppilas

Erityisosaamisalueet

Eurooppaoikeus

Kielet

Suomi, englanti, ruotsi