image
single

Jukka Autio

Managing Partner
  • +358 40 555 1030
  • jukka.autio@autioassociates.com

OSAAMISALUEET

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, talousrikokset, perheoikeus

Varaa aika
Managing Partner

Jukka Autio

Oikeustieteelliset opinnot

Helsingin yliopisto

Etelä-Carolinan yliopisto, Columbus

Kaupalliset opinnot

Helsingin kauppakorkeakoulu

Etelä-Karolinan yliopisto, Columbus

Jatko-opintoaihe

Verotarkastukset ja harmaan talouden torjunta, Aalto-yliopisto. Kirjoittanut oppikirjan: Atk-oikeuden oppikirja.

Autio on toiminut ja toimii usean yrityksen hallituksen asiantuntijajäsenenä sekä on toiminut muun toimensa ohella rahoitus- ja talouspäällikkönä sekä hallinto- ja toimitusjohtajana. Autiolla on vankka kokemus liiketoiminnasta ja omakohtaisesti myös sen harjoittamisesta.

Liiketoiminta

Yritysjohdon oikeudellinen ja kaupallinen osaaminen liiketoiminnan eri vaiheissa (perustaminen, kasvu, rahoitusratkaisut, kriisitilanteet, sukupolvenvaihdokset, liiketoiminnan lopettaminen), yritysjärjestelyt (yritys- ja liiketoimintakaupat, sopimusperusteiset rakenteet, listauttamiset), sopimus- ja verojuridiikka, liiketoiminta ja sen johtaminen, yritysjohdon konsultointi, perintä ja ulosotto, insolvenssitapaukset, johtaja- ja työsopimussuhteet.

Yksityishenkilöt

Perheoikeus (muun muassa huoltajuusriidat, avioerot, ositukset, testamentit), asunto- ja kiinteistöasiat, yhteisomistussuhteet, sopimukset, velkasuhteet, perintä ja ulosotto, työsuhteet.

Rikosoikeus

Talousrikokset, harmaan talouden torjunta, yleinen rikosoikeus.

Edellä mainittujen lisäksi Autio on menestyksellisesti hoitanut muun muassa vakuutusoikeudellisia ja urheiluoikeudellisia juttuja ja hankkinut osaamista myös sotilasoikeudenhoidosta.

Jukka Autio on hoitanut useita vaikeita juttuja ja on tullut tunnetuksi voittavana juristina.

 

Varaa aika

Jätä viesti

Ota yhteyttä ja pyydä oikeudellinen arvio tapauksestasi

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close